Algemene Voorwaarden

1.Contactgegevens JadeYoga.be

JadeYoga.be – Jade Vervisch

Olmenstraat 26

8800 Roeselare

BTW nr: BE 0676 645 868

2.Inhoud en kader van overeenkomst

1/ Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van JadeYoga.be en op elke overeenkomst op afstand gesloten tussen de Klant en JadeYoga.be via de website http://www.jadeyoga.be, gerelateerde websites waar producten en diensten van JadeYoga.be gekocht en/of gereserveerd kunnen worden of telefonisch (hierna ‘verkoop op afstand’ genoemd). Deze overeenkomst kan bestaan uit de aankoop van producten en/of het reserveren van diensten.

2/ Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele algemene aankoopvoorwaarden van de Klant, waarvan de toepassing expliciet wordt uitgesloten.

3/ De Klant kan kennis nemen van de algemene voorwaarden door op de link op de website www.jadeyoga.be of in de reserverings- en bestelschermen te klikken. Deze algemene voorwaarden worden ter beschikking gesteld op een duurzame drager (pdf), die ongewijzigd door de Klant kan worden opgeslaan en/of afgedrukt, zodat deze achteraf eenvoudig door de Klant kunnen worden geraadpleegd. Tijdens het aankoopproces, wordt de Klant bovendien expliciet gevraagd om te erkennen dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en deze zonder voorbehoud aanvaardt. Hij doet dit door het hiervoor voorziene vakje aan te kruisen.

4/ Bij telefonische verkoop op afstand worden al deze algemene voorwaarden meegestuurd als link in de bevestigingsmail.

  1. Huisregels

1/ Doe scherpe voorwerpen zoals horloges en juwelen af tijden de Aerial yoga les. Aerial doeken en matten worden gratis ter beschikking gesteld voor de Klant. Bij foutief gebruik en/of schade kan JadeYoga.be om een vergoeding vragen. De mat dient na gebruik altijd schoongemaakt en opgeruimd te worden door de Klant die daarvan gebruik heeft gemaakt.

2/ Schoenen zijn verboden in de yogazalen. Doe steeds uw schoenen uit voordat u de yoga zaal binnenstapt en plaats deze in de daarvoor voorziene schoenkast in de inkomruimte.

3/ Kom fris naar de les. Het gebruik van (geurloze) deodorant wordt zeer op prijs gesteld. De lessen zijn op blote voeten. Zorg ervoor daarom voor dat je voeten gewassen zijn. In verband met mogelijke allergieën van andere Klanten, wordt iedereen verzocht geen parfum of andere geuren en geen spray deodorant te gebruiken.

4/ De (lichamelijke) integriteit van Klanten dient altijd gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door JadeYoga.be niet getolereerd.

5/ Draag schone kleding tijdens de lessen, waar je makkelijk in kunt bewegen.

Voor hygiënische redenen wordt gevraagd in de aerial lessen een t-shirt met mouwtjes te dragen. Indien je er geen bij je hebt, dien je een t-shirt aan te kopen in JadeYoga.be.

6/ Kinderen zijn niet toegelaten op de zolderruimte zonder begeleiding van een volwassene.

  1. De prijzen en de totstandkoming van de overeenkomst

1/ Het aankoopproces wordt gestart zodra de klant een reservering bevestigt via de reserveringswebsite. De overeenkomst gaat in van het moment dat de Klant aanvinkt deze voorwaarden te aanvaarden en zijn order en/of reservering definitief bevestigt.

2/ De producten en diensten die de klant via het Internet kan aankopen worden op een voldoende gedetailleerde wijze omschreven, op http://www.jadeyoga.be, om de Klant een correcte beoordeling van het product of de dienst te kunnen laten maken. Indien de Klant niet zeker is van de inhoud van de dienst of het product die hij via het Internet wenst aan te kopen, is het aan de Klant om zich bij JadeYoga.be hierover verder te informeren en dit voor het plaatsen van de aankoop.

3/Prijzen weergegeven op de website http://www.jadeyoga.be worden daar met de meeste zorg geplaatst. Doch mogelijke fouten in deze prijzen binden JadeYoga.be niet zolang de aankoop op afstand niet afgesloten wordt. Eens de aankoop op afstand afgesloten wordt, gelden de prijzen zoals ze worden weergegeven in het besteloverzicht. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

  1. Voorschot en annulatieregels

1/ Bij het afsluiten van de verkoop op afstand kan gevraagd worden een voorschot van een deel of het geheel van het verschuldigde bedrag te betalen of kredietkaartgegevens die rechtmatig aan de Klant toebehoren als waarborg geven. Hierop zijn annulatieregels van toepassing.

2/ Indien een voorschot gevraagd wordt, zal een uiterste betaaldatum, die kan afhangen van het moment van bestellen, meegedeeld worden aan de klant.

3/ Indien het voorschot niet ontvangen is binnen deze vooropgestelde termijn heeft JadeYoga.be het recht de overeenkomst eenzijdig en zonder verdere kennisgeving te verbreken.

4/ In geval de Klant kiest voor het direct online betalen, heeft JadeYoga.be het recht deze overeenkomst eenzijdig te annuleren mits de betaling niet succesvol is afgerond binnen 30 minuten na het bevestigen van de aankoop.

5/ In geval de Klant kredietkaartgegevens opgeeft als waarborg, heeft JadeYoga.be het recht deze overeenkomst eenzijdig te annuleren mits blijkt dat deze gegevens ongeldig zijn of niet toebehoren aan de Klant.

6/ Een betaling van het voorschot of overhandigen van de kredietkaartgegevens is in geval van een telefonische verkoop op afstand een onherroepelijke aanvaarding van deze voorwaarden door de Klant.

7/ Wekelijkse lessen kunnen tot 12 u voor de les start geannuleerd worden. Workshops dienen minimum 48 u op voorhand geannuleerd te worden, anders is het volledige bedrag van de workshop verschuldigd.

Voor een yogaweekend/kamp/retreat dient er een annulatieverzekering afgesloten te worden in het geval van overmacht kan er geen bedrag gerecupereerd worden. Hiervoor wendt u zich best bij u verzekeraar.

8/ Annulaties kunnen enkel via het reserveringssysteem, de daartoe voorziene links in de bevestigingsmails gebeuren. Een annulatie is enkel en alleen geldig wanneer het door JadeYoga.be per email bevestigd is.

9/ Niet of laattijdig komen opdagen voor een gemaakte reservatie (no-show) wordt steeds als een laattijdige annulatie beschouwd en geeft JadeYoga.be onherroepelijk het recht de annulatieregels toe te passen en de kosten te innen. 

10/ Indien (een deel) van het betaalde bedrag terug verschuldigd is aan de Klant, wordt dit op een tegoedrekening geplaatst voor de klant. Bij een volgende bestelling wordt dit tegoed dan gebruikt.

11/ De annulatieregels worden steeds toegepast. De Klant kan zich in geen geval op overmacht (ongeval, slecht weer, beletsel,…) beroepen.

  1. Bevestigingen en herinneringen

1/ Bij het plaatsen van een reservering, krijgt de klant steeds een bevestiging per email in geval er een geldig emailadres wordt opgegeven.

2/ Het effectief afleveren van bevestigingen en/of herinneringen per email of sms kan owv technologische redenen nooit 100 % gegarandeerd worden. Het niet ontvangen van een bevestiging of herinnering kan dan ook nooit als reden tot verbreking van de overeenkomst worden ingeroepen. Indien de Klant een bepaalde bevestiging of herinnering niet ontvangen heeft, kan hij steeds JadeYoga.be contacteren met de vraag deze opnieuw te versturen.

3/ 10 beurtenkaarten zijn 6 maanden geldig. De klant krijgt 1 maand en 2 weken voor de kaart verloopt een herinneringsmail. Er is geen enkele mogelijkheid tot verlenging van de kaart uitgezonderd bij voorlegging van een doktersbriefje.

Enkel familieleden en gezinsleden kunnen 10 beurtenkaarten delen met elkaar.

4/ De klant kan een factuur verkrijgen van de gevolgde lessen/workshops indien hij/zij dat beroepsmatig nodig heeft.

  1. toepasselijk recht en aansprakelijkheid

1/ Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomt.

2/ Bij optredende geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van West-Vlaanderen bevoegd.

3/ De Klant die de reservering maakt, zal door JadeYoga.be aansprakelijk gesteld worden.

4/ JadeYoga.be aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van les(sen) bij JadeYoga.be.

JadeYoga.be assumes that the customer who is responsible for making the purchase or booking, has sufficient knowledge of Dutch to understand these general conditions. If not, these conditions can be translated upon request.